Bezoek aan Erfgoedhuis ‘De Spikerhof’ is mogelijk op onderstaande data van 13:30 tot 16:00 uur:
Januari
Februari
zaterdag 04
zaterdag 18
Maart
zaterdag 04
zaterdag 18
April
zaterdag 01
zaterdag 15
zaterdag 29
Mei
zaterdag 13
zaterdag 27
Juni
zaterdag 10
zaterdag 24
Juli
zaterdag 08
Augustus
September
zaterdag 09
zaterdag 23
Oktober
zaterdag 07
zaterdag 21
November
zaterdag 04
zaterdag 18
December
zaterdag 02
zaterdag 16

Historische Vereniging Havelte

Ontstaan

De Historische Vereniging Havelte werd in 1989 opgericht met een gedeelde passie voor het rijke verleden van de gemeente Havelte en omstreken. Sindsdien heeft de vereniging zich ingezet voor het behoud, onderzoek en de verspreiding van het rijke historische erfgoed van de gemeente en omgeving. Met trots kijken we terug op meer dan drie decennia van erfgoedbehoud en gemeenschapsbetrokkenheid.

Doelstelling

De Historische Vereniging Havelte e.o. heeft onder andere als doel:

 • Het bevorderen van de studie van de kennis over de geschiedenis en de cultuurhistorie van Havelte e.o. en het verbreiden daarvan, in de ruimste zin van het woord;
 • Het instellen van een ontmoetingsruimte voor hen die zich betrokken voelen bij de geschiedenis en streekcultuur van Havelte e.o.;
 • Het verzamelen en bewaren van op Havelte e.o. betrekking hebbende of gevonden oudheidkundige cultuurhistorische voorwerpen;
 • De historische gegevens van de voormalige gemeente Havelte zoveel mogelijk te bundelen en eventueel in stand te houden;
 • Op te komen voor de bescherming en het in stand houden van de historische monumenten van de voormalige gemeente Havelte.
Zij biedt daartoe gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in het verenigingsblad 'Onsen Spiker', deze verschijnt één keer per kwartaal.

De dorpen

Gemeente Havelte anno 1870 - Kaart J. Kuijper (collectie: www.atlasenkaart.nl)
Gemeente Havelte anno ca. 1870.
Kaart J. Kuijper (collectie: www.atlasenkaart.nl)
De Historische Vereniging Havelte e.o. behartigt de historische belangen belangen van de dorpen:
 • Busselte
 • Darp
 • Havelte
 • Havelterberg
 • Uffelte
 • Veendijk
 • Wapserveen

Activiteiten

De Historische Vereniging Havelte houdt zich bezig met het behoud, onderzoek en verspreiding van kennis over het verleden, met name van oud gemeente Havelte en omstreken. Veel voorkomende activiteiten binnen de vereniging:

 • Archiveren
  het archiveren van op de voormalige gemeente Havelte betrekking hebbende publicaties, foto’s, films e.d. die in het openbaar verschijnen of ter beschikking worden gesteld.
 • Publicaties
  Uitgeven van diverse boeken, de jaarlijkse kalender en natuurlijk het uitgeven van het periodiek ‘Onsen Spiker’ dat viermaal per jaar verschijnt.
 • Exposities
  Het organiseren van permanente en wisselende exposities op de verenigingslocatie, die om de 14 dagen op zaterdagmiddag te bezoeken zijn.
 • Lezingen en excursies
  Het organiseren van lezingen en excursies.
 • Rondleidingen
  Rondleiden en begeleiden van bezoekers van 'Erfgoedhuus De Spikerhof'.
 • Samenwerking met andere organisaties
  Het samenwerken met instellingen en organisaties die een overeenkomstige doelstelling hanteren, waaronder:
  • de gemeente Westerveld
  • de gemeentelijke monumentencommissie
  • verenigingen en culturele instellingen uit de gemeente Westerveld
  • de bibliotheek in Havelte
  • het Drents Archief
  • de regionale zusterverenigingen
  • het Oermuseum

Bestuur en commissies

Het bestuur en de commissies spelen een essentiële rol binnen onze vereniging en dragen bij aan het behoud en de verspreiding van de rijke geschiedenis van Havelte en omstreken. Wilt u graag deel uitmaken van een van deze groepen of heeft u vragen over hun werkzaamheden, neem dan gerust contact met ons op. Nieuwe leden en enthousiaste bijdragen zijn altijd welkom!

Bestuur

Het bestuur van de Historische Vereniging Havelte bestaat uit een gepassioneerde groep mensen die zich met toewijding inzetten om de geschiedenis van Havelte en omstreken levendig te houden en te delen met de gemeenschap. Hieronder stellen wij graag onze bestuursleden aan u voor:

Klaas Molenkamp - Voorzitter

Klaas Molenkamp
Voorzitter

Haarweg 7
7974 HE Havelterberg

Ria Molenkamp-Groen - SECRETARIAAT

Ria Molenkamp-Groen
SECRETARIAAT

Haarweg 7
7974 HE Havelterberg

Jaap Oosten - VICE-VOORZITTER/LID

Jaap Oosten
VICE-VOORZITTER/LID

van Helomaweg 21
7971 PW Havelte

Functie Vacant - Secretaris

Functie Vacant
Secretaris


Arend Grit - Penningmeester

Arend Grit
Penningmeester

Dikkesteenweg 5
7971 CB Havelte

Jan Baaiman - Boekhouding

Jan Baaiman
Boekhouding

Veldkamp 59
7971 BX Havelte

Sannie Bolding-Frans - Bestuurslid

Sannie Bolding-Frans
Bestuurslid

Midden 45
8351 HK Wapserveen

Klaas Vriend - Bestuurslid

Klaas Vriend
Bestuurslid

Veenbesstraat 9
7975 BA Uffelte

Maandagochtendgroep

De maandagochtendgroep heeft als voornaamste taak het vastleggen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Havelte en omstreken. Elke week komt deze enthousiaste groep samen in 'de Spikerhof' om historisch materiaal te archiveren en te bewaren voor toekomstige generaties. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Udo Bakker - Werkgroeplid

Udo Bakker
Werkgroeplid

J. Israëlsstraat 4
7944 BX Meppel

Tinus Oosting - Werkgroeplid

Tinus Oosting
Werkgroeplid


Havelte

Hans Rose - Werkgroeplid

Hans Rose
Werkgroeplid


Harry Touwen - Werkgroeplid

Harry Touwen
Werkgroeplid

Vorelaan 20
7971 AV Havelte

Kalendercommissie

De kalendercommissie speelt een cruciale rol bij het samenstellen van de jaarlijkse kalender die wordt uitgegeven door onze vereniging. Deze kalender bevat prachtige historische afbeeldingen uit de geschiedenis van Havelte en omstreken. De kalendercommissie bestaat uit de volgende leden:

Sannie Bolding-Frans - Commissielid

Sannie Bolding-Frans
Commissielid

Midden 45
8351 HK Wapserveen

Jannie de Leeuw-Winkels - Commissielid

Jannie de Leeuw-Winkels
Commissielid


Klaas Vriend - Commissielid

Klaas Vriend
Commissielid

Veenbesstraat 9
7975 BA Uffelte

Klaas Molenkamp - Commissielid

Klaas Molenkamp
Commissielid

Haarweg 7
7974 HE Havelterberg

Werkgroep ICT

De ICT-werkgroep is verantwoordelijk voor het beleid en beheer van de computersystemen die door onze vereniging worden gebruikt. Dankzij hun inzet en expertise kunnen we optimaal gebruikmaken van moderne technologieën om onze historische kennis te delen en te behouden. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Udo Bakker - Werkgroeplid

Udo Bakker
Werkgroeplid

J. Israëlsstraat 4
7944 BX Meppel

Harry Touwen - Werkgroeplid

Harry Touwen
Werkgroeplid

Vorelaan 20
7971 AV Havelte

Bert Paarhuis - Werkgroeplid

Bert Paarhuis
Werkgroeplid

Loosweg 2
7971 PH Havelte

Redactie

'Onsen Spiker' is het verenigingsblad van de Historische Vereniging Havelte e.o. en staat elke keer weer vol met historische wetenswaardigheden en nieuws over de vereniging. Het blad verschijnt eens per kwartaal en wordt met veel zorg en aandacht samengesteld door de redactieleden:

Hans van der Laan - Redactie

Hans van der Laan
Redactie


Jannie de Leeuw-Winkels - Redactie

Jannie de Leeuw-Winkels
Redactie


Ria Molenkamp-Groen - Redactie

Ria Molenkamp-Groen
Redactie

Haarweg 7
7974 HE Havelterberg

Huisvesting

Het Erfgoedhuus ‘De Spikerhof’ is het onderkomen van de Historische Vereniging Havelte en omstreken. In de monumentale boerderij van weleer is in het voorhuis de voormalige burgemeesterskamer gesitueerd, met mooie originele accenten. Zo zijn er prachtige oude tegeltableaus te bewonderen.

Erfgoedhuus De Spikerhof buitenzijde
Erfgoedhuus De Spikerhof buitenzijde

Op de zittingsmiddagen zijn er altijd vrijwilligers aanwezig die u kunnen helpen bij de vragen die u mogelijk heeft. U kunt er boeken inkijken over het rijke verleden en er zijn oude voorwerpen te bewonderen. Erfgoedhuus ‘De Spikerhof’ is twee zaterdagmiddagen per maand geopend, de zomervakantie uitgezonderd. Bekijk de openingstijden op deze website voor de juiste data.

Lid worden

 • 4 keer per jaar het kwartaalblad 'Onsen Spiker' thuisbezorgd.
 • Gratis toegang tot door de vereniging georganiseerde tentoonstellingen.
 • Reductie op de toegangsprijs van lezingen, dia- en filmvoorstellingen.
  Lid worden

Aanmelden als vrijwilliger

Zoek je een leuke vrijetijdsbesteding, dan ben je bij ons aan het goede adres! Wij zoeken nog vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden.

  Aanmelden als vrijwilliger

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vereniging of heeft u vragen over onze werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij horen graag van u!

  Contact opnemen