Bezoek aan Erfgoedhuis ‘De Spikerhof’ is mogelijk op onderstaande data van 13:30 tot 16:00 uur:
Januari
Februari
zaterdag 04
zaterdag 18
Maart
zaterdag 04
zaterdag 18
April
zaterdag 01
zaterdag 15
zaterdag 29
Mei
zaterdag 13
zaterdag 27
Juni
zaterdag 10
zaterdag 24
Juli
zaterdag 08
Augustus
September
zaterdag 09
zaterdag 23
Oktober
zaterdag 07
zaterdag 21
November
zaterdag 04
zaterdag 18
December
zaterdag 02
zaterdag 16

Onsen Spiker index

'Onsen Spiker' is het verenigingsblad van de Historische Vereniging Havelte e.o. en staat elke keer weer vol met historische wetenswaardigheden en nieuws over de vereniging. U kunt deze index gebruiken om te zoeken naar artikelen die in Onsen Spiker zijn verschenen.

Gevonden artikelen: 637 door 128 auteurs

Jaar Nr. Auteur(s) Artikel Pag.
2024 2 Jannie de Leeuw Winkels Bisschopsberg, de toegangspoort van Drenthe 32
2024 1 Jannie de Leeuw Winkels Havelterberg en haar kerk, deel 2 6
2024 1 Bert Broekman Hoe twee mensen na de dood weer samenkomen 12
2024 1 Klaas Molenkamp Abel de Boer Koninklijk onderscheiden 13
2024 1 Gerard Veerkamp Vogelwacht Uffelte e.o. heeft al vijftig jaar de toekomst 16
2024 1 Wim Stuiver Bijzondere vondst van een radio nabij vliegveld Fliegerhorst 26
2023 4 Jannie de Leeuw Winkels Het kerkje van Havelterberg, deel 1 6
2023 4 Gerrit Kuik Het luiden van de kerkklokken 12
2023 4 Ria Molenkamp De Liesterkrallen zingen al 35 jaar als lijsters 15
2023 4 Ria Molenkamp Het Chamadron, uniek in de wereld 22
2023 4 Jannie de Leeuw Winkels Havelterberg 28
2023 3 Ria Molenkamp 40 jaar De Brincksanghers 6
2023 3 Gerrit Kuik Nederland Bloemenland 13
2023 3 Ria Molenkamp Koert Bruins, een markante persoonlijkheid 17
2023 3 Jannie de Leeuw Winkels Het Holtingerveld: het barst hier van de historie 22
2023 3 Jannie de Leeuw Winkels Krakeel 24
2023 2 Gerrit Kuik 50 jaar Welfare Havelte 7
2023 2 Jannie de Leeuw Winkels en Ria Molenkamp Poëziealbums, een sieraad voor de eigenaar 12
2023 2 Gerrit Kuik Vakantie 18
2023 1 Harry Perton Havelter horeca op suikerzakjes 7
2023 1 Gerrit Kuik Boerenprotesten 12
2023 1 Marinus Doorten 100 jaar korfbal in Wapserveen 14
2022 4 Jakob de Weerd Het leven van Hendrik van den Berg, Deel 2 7
2022 4 Wijnand van der Sanden Twee barse leeuwen uit Darp 10
2022 4 Harry Perton Uffelters zien het Sint Elmus-vuur (1850) 19
2022 4 Jannie de Leeuw Winkels Havelte valt in de smaak 21
2022 3 Jakob de Weerd Het leven van Hendrik van den Berg, Deel 1 7
2022 3 Marion van Rijn Bruikbare stenen van de Bisschopsberg 10
2022 3 Ria Molenkamp Ode aan Please, Deel 4 16
2022 3 - Kunst en Kitsch, verrassend en gezellig. 20
2022 2 Ria Molenkamp In gesprek met Klaasje Baaiman-Lefferts , Deel 2. Mijn jeugdjaren in oorlogstijd. 4
2022 2 Jakob de Weerd Uit het leven van Hendrik van den Berg, Deel 1. 9
2022 2 Gerrit Kuik Gemeentebestuur van Havelte vroeger in rijksmonumenten 14
2022 2 Ria Molenkamp Een ode aan Please, Deel 3 24
2022 1 Ria Molenkamp In gesprek met Klaasje Baaiman-Lefferts 4
2022 1 - Van de Drentse hei 8
2022 1 Gerrit Kuik Het nobele spel'biljarten 10
2022 1 Roelofje Koops-ter Wal Gedicht 17
2022 1 Jakob de Weerd Hoe was het leven van Jan Jans Brals? 19
2022 1 Ria Molenkamp Een ode aan Please , Deel 2 23
2021 4 Ria Molenkamp Een ode aan Please. Deel I. 4
2021 4 Gerrit Kuik Bibliotheken. 10
2021 4 Marion van Rijn De Bisschopsberg. Deel III. Wat vertelt een steen eigenlijk? 18
2021 4 Jakob de Weerd De gevolgen van een winterse ruzie. 27
2021 3 Gerrit Kuik 50 jaar historie van  'De Veldkei ' in Havelte. 3
2021 3 Gerrit Kuik De moordaanslag in Wapserveen. 10
2021 3 Marion van Rijn De Bisschopsberg.  Deel II. De Bisschopsberg anno 2021. 16
2021 3 Klaas Vriend Het ontstaan van de oude nieuwe school. 25
2021 2 Harry Perton  Een te dure broek. 4
2021 2 Lense Lijzen Roelofje Hendriks Lijzen en Albert Kymmell, een opmerkelijk huwelijk. Deel 2 6
2021 2 Gerrit Kuik Het mooie dorpshuis 'De Stobbe' in Darp 16
2021 2 Marion van Rijn De Bisschopsberg. De grond onder onze voeten. Deel 1 19
2021 1 Gerrit Kuik Multifunctioneel centrum 'De Wiekslag'. 4
2021 1 Wim van der Wijk Waar is het bronzen bord gebleven? 8
2021 1 Jakob de Weerd Een dienstmeid neemt wraak. 9
2021 1 Wim van der Wijk De gemeng gehuwde Joden in Havelte, deel 2. 13
2020 4 Ria Molenkamp Meer ijsplezier uit Wapserveen 5
2020 4 Gerrit Kuik Ook een buurthuis, een houten barak voor de Veendijk? 8
2020 4 Lense Lijzen Roelofje Hendriks Lijzen en Albert Kymmell, een opmerkelijk huwelijk. Deel 1 10
2020 4 Wim van der Wijk In memoriam Harm Tjalling Waterbolk 21
2020 4 Wim van der Wijk De gemengd gehuwde Joden in Havelte. 23
2020 3 Wijk, W. van der Sippora Stibbe 4
2020 3 Kuik, G. Dorpshuizen in Havelte e.o.(1) Dorpshuis 'De Vlasbarg'en' 16
2020 3 Rijn, M. van Jan Been en het laatste arbeidershuisje 19
2020 2 Leeuw Winkels, J. de Veranderend Verleden': bespreking autobiografie Tjalling Waterbolk 5
2020 2 Leeuw Winkels, J. de De Swene en de Zween, honderden jaren waterhuishouding (2) 9
2020 2 Wijk, W. van der De barakkenkampen in Havelte in oorlogstijd 16
2020 1 Leeuw Winkels, J. de De Swene en de Zween, honderden jaren waterhuishouding (1) 4
2020 1 Drents Landschap, Het Neanderthalers in Noord-Nederland 12
2020 1 Beek, J. van der Naar de Barg 16
2020 1 Kuik, G. De reis van ons voedsel van 'grond tot mond' 21
2019 4 Leeuw Winkels, J. de Langs het tuinpad (6) - Eursingerlaan 10, Havelte 4
2019 4 Rijn, M. van Henk Bakker vertelt 21
2019 4 Doorten, M. De ijsbaan van Wapserveen 31
2019 4 Wijk, W. van der Oproep: De barakkenkampen in Havelte in oorlogstijd 33
2019 3 Kuik, G. Geschiedenis van de brandweer (2) 4
2019 3 Leeuw Winkels, J. de Een tien met een griffel! (6) - Piet Soerplein 11
2019 3 Rijn, M. van Aanbevolen: 'Het geheim van de Bisschopsberg' door Wim van der Wijk 31
2019 2 Kuik, G. De brandweer (1) 3
2019 2 Rijn, M. van DHV-prijs voor Werkgroep Darp 9
2019 2 Rijn, M. van Jan Baaiman vertelt over het maken van een uppie en een heel oud opzegversje 13
2019 2 Rijn, M. van De dolk van Darp 18
2019 2 Wijk, W. van der De Meppeler fotograaf Klaas van Buiten en de Havelter torenspits 29
2019 1 Leeuw Winkels, J. de Langs het tuinpad (5) - Anserweg 6 Uffelte 3
2019 1 Heun, D., Kuik, G., & Landeweer, E. Havelte en haar gezondheidszorg (3) 7
2019 1 Kuik, G. Aanvulling op 100 jaar zuivelindustrie 8 13
2019 1 Beek, J. van der Waar haal je de boodschappen? 18
2019 1 Leeuw Winkels, J. de Een tien met een griffel! (5) - Schoolzwemmen 1964 door kleuterschool De Hummelhof Havelte in zwembad De Kerkvlekken Havelte 24
2019 1 Kuik, G. Dikke verhalen in Wapserveen 29
2018 4 Leeuw Winkels, J. de Wij samen… jij en ik… in 1958 4
2018 4 Leeuw Winkels, J. de Langs het tuinpad… (4) 6
2018 4 Stegeman, T.R. Havelte en haar gezondheidszorg 9
2018 4 Leeuw Winkels, J. de Een tien met een griffel! (4) 14
2018 4 Rijn, M. van De barakken aan De Wal en Arend Jetten 18
2018 4 Wijk, W. van der Onze hunebedden, meer dan een hoop stenen 25
2018 3 Leeuw Winkels, J. de Langs het tuinpad… (3) 3
2018 3 Kuik, G. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 6
2018 3 Leeuw Winkels, J. de Een tien met een griffel! (3) 12
2018 3 Rijn, M. van Waar zijn de barakken aan De Wal gebleven? 14
2018 3 Rijn, M. van, Beek, J. van der, & Wijk, W. van der Wederopbouw Darp 16
2018 2 Leeuw Winkels, J. de Jannie de Leeuw Winkels stelt zich voor 4
2018 2 Leeuw Winkels, J. de Langs het tuinpad… (2) 4
2018 2 Kuik, G. 100 jaar zuivelgeschiedenis (10 en 11) 6
2018 2 Leeuw Winkels, J. de Een tien met een griffel! (2) 12
2018 2 Weerd, J. de De molenaars van Wapserveen III 14
2018 2 Wijk, W. van der Herdenking Wederopbouw Darp 17
2018 2 Rijn, M. van Het oude Darp 17
2018 1 Leeuw Winkels, J. de Langs het tuinpad… (1) 4
2018 1 Kuik, G. 100 jaar zuivelgeschiedenis (8 en 9) 5
2018 1 Leeuw Winkels, J. de Een tien met een griffel! (1) 12
2018 1 Weerd, J. de De molenaars van Wapserveen II 13
2018 1 Oosting, T. Gemeentearchitect F.C.J. Brandt in Havelte, de vloek van de Tweede Wereldoorlog 19
2017 4 Kuik, G. 100 jaar zuivelgeschiedenis (6 & 7) 3
2017 4 Wijk, W. van der Het Darper hunebed 11
2017 4 Weerd, J. de De molenaars van Wapserveen I 21
2017 4 Otter, M., & Leeuw Winkels, J. de In vogelvlucht meer dan 100 jaar Bosnimf in al haar gedaantes 24
2017 3 Rijn, M. van Ontmoeting met Wim van der Wijk 5
2017 3 Kuik, G. 100 jaar zuivelgeschiedenis (5) 14
2017 3 Otter, M., & Leeuw Winkels, J. de Na de oprichting in 1947 waren het drukke jaren voor De Bosnimf 20
2017 3 Oosting, T. Herinneringen aan Piet Soer 29
2017 2 Kuik, G. 100 jaar zuivelgeschiedenis (3 & 4) 10
2017 2 Perton, H. Terug naar de Hummelhof (kleuterschoolmemoires) 16
2017 2 Wijk, W. van der Veenplassen in het Holtingerveld 20
2017 2 Wijk, W. van der Krabbels uit het Hunehuis 25
2017 2 Oosting, T. Een wereld van verschil 29
2017 2 Tuin, Cornelis Gedicht van Cornelis Tuin uit Uffelte van 1992 34
2017 2 Otter, M., & Leeuw Winkels, J. de 1947, de heroprichting van De Bosnimf 4
2017 1 Otter, M., & Leeuw Winkels, J. de Hoe komt De Bosnimf aan de naam De Bosnimf? 4
2017 1 Rose, H. Interview Jacoba Haveman-De Leeuw 8
2017 1 Kuik, G. 100 jaar zuivelgeschiedenis (1 & 2) 10
2017 1 Bestuur Lockhead Lightning boven Uffelte neergeschoten op 15 augustus 1944 15
2017 1 Rijn, M. van Het ontstaan van voetbalvereniging F.D.S. te Havelterberg 18
2017 1 Rose, H. Interview Henk Slagter 31
2016 4 Molenkamp, K. Historie uit historie in historie 3
2016 4 Frans, H. Rechtspraak in vroegere tijden 8
2016 4 Rijn, M. van Maastrichts aardewerk in Havelterberg? (2) 18
2016 3 Molenkamp, K. Erfgoeddagen gemeente Westerveld succesvol afgesloten 3
2016 3 Rijn, M. van Maastrichts aardewerk in Havelterberg? (1) 10
2016 2 Molenkamp, K. Oorlogsmonument Darp 4
2016 2 - Origineel verslag van Waterbolk 10
2016 2 Molenkamp, K. Presentatie boek Veendijk 12
2016 2 Rijn, M. van Op bezoek bij de familie Jetten 16
2016 2 Frans, H. Wapserveen in de kaart 20
2016 2 Lijzen, H. Zuudstege 23
2016 2 Molenkamp, K. Overdracht archief 26
2016 1 Bruining, A. Stage bij de familie Oosterveld te Wapserveen. 4e gedeelte 6
2016 1 - Boek: 'Bewoners en Huizen van Veendijk, Nijentap en Paardeweide' 12
2016 1 Frans, H. Prof. dr. Pieter Smits een vrijzinnig protestant en religieus humanist 13
2016 1 Rose, H. Interview met Ria Götz van Hotel Götz 18
2016 1 Rijn, M. van De es van Uffelte 23
2015 4 Perton, H. Havelter veldwachter overleefde Slag bij Waterloo 3
2015 4 Rijn, M. van Mr. J. Linthorst Homan (1903-1986) 5
2015 4 Bruining, A. Stage bij de familie Oosterveld te Wapserveen, 3e gedeelte 15
2015 4 Westerhof, J. Vlinten: Praktijkles op zondag 23
2015 4 Laan, H. van der Molenschuur, daar valt nog wat te ontdekken 24
2015 3 Bruining, A. Stage bij de familie Oosterveld te Wapserveen, 2e gedeelte 3
2015 3 Frans, H. Uffelterveen en Uffeltezand. Ontwikkeling tot een nieuw natuurgebied 9
2015 3 Rijn, M. van Boer Willem Timmerman uit Uffelte 15
2015 3 Rose, H. Interview met Bertha Kuiper-Haveman 20
2015 2 Rijn, M. van Handwerken, de rode draad in de geschiedenis van de ontwikkeling van vrouwen 3
2015 2 Bruining, A. Stage bij de familie Oosterveen te Wapserveen 16
2015 1 Oosting-Kip, G. Thomasvaer en Pieternel, 25-jarig bestaan in dichtvorm 5
2015 1 Oosting, J. Havelte en omgeving bevrijd op 13 april 19
2015 1 Rijn, M. van Hendrik Albert de Jong, schaapherder van Darp 28
2015 1 Harder, L. de Turfvaart naar Havelte dieptepunt van concurrentie 36
2014 4 Wijk, W. van der Boek 'De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld' 2
2014 4 Harder, L. de Het ontstaan van de turfhandel 3
2014 4 Rijn, M. van Dorpsstraat 21-23 aan de Brink in Havelte, een twee-eenheid 9
2014 3 Westerhof, J. Fotoboek van Machiel de Vos gepresenteerd 6
2014 3 Rose, H. Interview Jan Snoeken, geboren 5 maart 1925 7
2014 3 Oosting, J. Dwarsliggers 11
2014 3 Rijn, M. van Een simpele rekening uit 1810 16
2014 2 Rijn, M. van Perikelen rond de Van Helomaweg 4
2014 2 Reinders, R. Het holt van Uffelte in de Late Middeleeuwen 11
2014 1 Reinders, R. De loop van de Hesselter Aa - tegenreactie 5
2014 1 Oosting, J. De uittocht van Igypte (gedicht van Wolter Huiskes uit 1944) 8
2014 1 Rijn, M. van Korfbalvereniging U.D.I. bestaat 100 jaar 12
2013 4 Frans, H. De loop van de Hesselter Aa (reactie) 4
2013 4 Rijn, M. van Theehuis 't Hunebed op het Schier 1933-2013 6
2013 4 Frans, H. De kerk en het dorp van Wapserveen in de voorbije tijd 15
2013 4 Perton, H. 'le bint nog maor een snotneuze!' (doodslag in Uffelte) 20
2013 3 Reinders, R. De Loop van de Hesselter Aa 4
2013 3 Oosting, J. Het herstel van het Havelter hunebed 18
2013 3 Rijn, M. van Henk Borgers vertelt 22
2013 3 Zwuup, W.P. Een vermeende moord te Havelte 30
2013 3 Westerhof, J. Vlinten - Jongens in Wapserveen 32
2013 2 Rijn, M. van De barre winter van 1963 3
2013 2 Koops, K. Het leven in oorlogstijd die negen jaar duurde - deel II 18
2013 2 Kuiper, E. De oudste vrouw van NL als bron voor landschapsonderzoek 28
2013 2 Leeuw, A. de Mijmering over het oude gemeentehuis van Havelte, gedicht 32
2013 1 Wijk, W. van der Boek over 'Archeologie en Landschap van het Holtingerveld' 3
2013 1 Mulder, G. Evacués in de Tweede Wereld Oorlog 4
2013 1 Westerhof, J. Vlinten - Wennen aan het 'ijzeren' paard 10
2013 1 Koops, K. Het leven in oorlogstijd die negen jaar duurde - deel 1 14
2013 1 Rijn, M. van Levensgeneugten van Klaasje Mulder-Spin 19
2012 4 Muntinga-van der Zwaan, M. Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij 'De Hoop' te Wapserveen 4
2012 4 Rijn, M. van Geert de Leeuw, boekhouder bij de zuivelfabriek in Uffelte 12
2012 4 Oosting, J. Kansspelen rond 1929 19
2012 3 Oosting, J. Mansholt Sicco Leendert (1908 - 1995), van boer tot eurocommissaris 3
2012 3 Rijn, M. van JEMO, wie kent hem niet? 14
2012 3 Aalderen, P. van, & Kootstra, J. Een Texels bouwwerk in het Drentse landschap 18
2012 2 Kiers, Geke Gerard Harms tewerk gesteld in Duitsland 3
2012 2 Bos, J. Landgoed Rheebruggen nabij Uffelte 22
2012 2 Frans, H. Van Nedersticht naar Oversticht. De bisschoppelijke weg naar Zuidwest-Drenthe 33
2012 2 Wijk, W. van der Rendierjagers in het Holtingerveld 36
2012 2 Laan, H. van der Het 'Hunehuis' van oud naar nieuw 39
2012 1 Muntinga-van der Zwaan, M., & Laan, A. van der Machtig beschermd, eindeloos vrij. De AJC en de oprichting van het 'Hunehuis' 3
2012 1 Westerhof, J. Vlinten - Een plan van uitzonderlijke betekenis 12
2012 1 Russchen, S. Het hunebed, gedicht 16
2012 1 Reinders, R.H. Groot grondbezit en graantransport, deel 2. De vaarweg van Uffelte naar Utrecht in de Middeleeuwen 17
2011 4 Westerhof, J. Padvinderfiguur wijst weer de weg 3
2011 4 Reinders, Prof. R.H.  Grootgrondbezit en graantransport - deel 1. De vaarweg van Uffelte naar Utrecht in de Middeleeuwen 6
2011 4 Westerhof, J. Vlinten: Camping place in Havelte 21
2011 4 Muntinga-van der Zwaan, M. Verborgen Krachten. De economische betekenis van turfwinning voor de Gouden Eeuw 22
2011 3 Velzel, W. van Excursie voormalig vliegveld Havelte (verslag) 3
2011 3 Westerhof, J. Afbraak voormalige ambtswoning gemeentesecretaris 4
2011 3 Perton, H. Drents boerderijtje nabij de hunebedden 5
2011 3 Westerhof, J. Het grote hunebed in foto's 6
2011 3 Zwuup, W.P. Bewegwijzering 8
2011 3 Aalderen, P. van, & Kootstra, J. Schijnvliegveld ten behoeve van Flugplatz Steenwijk 13
2011 3 Westerhof, J. Vlinten: Theehuis Hunebed 20
2011 2 Naber-Renting, R.  Het Drentse oorijzer 3
2011 2 Westerhof, J. Vlinten. Andries van der Vlies van huize Veenrust 8
2011 2 Bijkerk, F. Sociaal cultureel werk in de gemeente Havelte (slot) 13
2011 2 Westerhof, J. 'Dakloos in den ijzigen winter' 19
2011 1 Muntinga-van der Zwaan, M. 'Een van ons, tegen drie van hen'. Nieuw boek over de Sibertanne-moorden 3
2011 1 Oosting, J. Schetsboek uit 1865 van Trientje (Trijntje) Snoek 5
2011 1 Bijkerk, F. Sociaal cultureel werk in de gemeente Havelte (vervolg) 10
2011 1 Strikwerda, R. Wapserveen, een beroemd veefokcentrum 17
2010 4 Dekker, H., Gras, E. le, & Kerssies, A. Paarse Pracht: nieuw boek over de Drentse heide 3
2010 4 Bijkerk, F. Sociaal cultureel werk in de gemeente Havelte (vervolg) 4
2010 4 Westerhof, J. Vlinten: Een weggeschreven spraakmakende dokter 9
2010 4 Oosting, J. Havelte, de Parel van Drenthe 15
2010 4 Muntinga-van der Zwaan, M. Kentekens in Havelte 20
2010 3 Bijkerk, Freddie Aanstelling sociaal cultureel werker in de gemeente Havelte 3
2010 3 Aalderen, P. van, & Kootstra, J. Munitie ten behoeve van Flugplatz Steenwijk 5
2010 3 Westerhof, J. Zomerdag an de vaort 8
2010 3 Oosting, J. Sfeerbeeld van de familie Slagter in Havelte (1919-1950) 13
2010 2 Belkum, H. van Wandelbeleefpad 'Volg het turfvaartje' 5
2010 2 Westerhof, J. Pouwel Broekman: 'al is het dan geen gewoonte...' 8
2010 2 Aalderen, P. van, & Kootstra, J. Spoortrajecten op Flugplatz Steenwijk 17
2010 2 Westerhof, J. Vlinten. Ruïnepad en De Spoorweg 24
2010 1 Belkum, H. van Korte terugblik op de afgelopen 20 jaren 2
2010 1 Oosting, J. Erelid 5
2010 1 Westerhof, J. Koude harten en verhitte koppen 6
2010 1 Aalderen, P. van, Haars, R. & Kootstra, J. Vreemde vogel op de Flugplatz 13
2010 1 Oosting, J. Ondersteuning in crisisjaren 15
2010 1 Westerhof, J. Het ontstaan van de gemeente Havelte 16
2010 1 Westerhof, J. Vlinten. Gloeiende pook en onzedelijke woorden - Oud zeer van de gemeente 20
2010 1 Oosting-Kip, G. Extra bijlage: Thomasvaer & Pieternel. Jaaroverzicht 2009 1
2009 4 Aalderen, P. van, Haars, R. & Kootstra, J. Zwaar bombardement op 16 en 17 september 1944 3
2009 4 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad De Parel',vierde kwartaal 1979 8
2009 4 Westerhof, J. Bunkers, bomgaten en kraters in het Uffelter Binnenveld 13
2009 4 Oosting, J. De Wapserveense molen 19
2009 4 Westerhof, J. Vlinten. Lastige kippen en straffen in de 18 eeuw 20
2009 3 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad De Parel', derde kwartaal 1979 3
2009 3 Westerhof, J. Tjitte Boonstras nachtmerrie 4
2009 3 Westerhof, J. Vlinten. Niet pruimen en niet roken en geen betere plaats voor natuurstudie dan Havelte en omgeving 6
2009 3 Belkum, H. van Informatiepaneel Uffelter Binnenveld 7
2009 3 Benthem, M. van, & Boosen, M. Drentse boshistorie in beeld. Verslag van een inventarisatie van historische boselementen in het Ooster- en Westerveld 13
2009 2 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad De Parel', tweede kwartaal 1979 4
2009 2 Zwuup, W.P. Allerlei en overal. De vlag van de voormalige gemeente Havelte 5
2009 2 Westerhof, J. Vlinten. Beeld van Drenthe en Pater en dominee in één kerkdienst 8
2009 2 Stegeman, T.R. Goederentransport en personenvervoer 13
2009 1 - Boek 'BEWONERS EN HUIZEN', onderdeel Havelte verschenen 3
2009 1 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad 'De Parel', eerste kwartaal 1979 4
2009 1 Bruins, P.S. Huisslachting. Droge worst en andere producten uit vroegere tijden 5
2009 1 Aalderen, P. van, & Kootstra, J. Crash Amerikaanse bommenwerper op 8 mei 1944 13
2009 1 - Oproep gemeentewapens in Drenthe 18
2009 1 Westerhof, J. Vlinten. Gevaarlijke varkensdief geknipt en een jonge oud-strijder 19
2009 1 Westerhof, J. Hoe schrijf ik geschiedenis 20
2009 1 Oosting-Kip, G. Extra bijlage: Thomasvaer & Pieternel. Jaaroverzicht 2008 1
2008 4 - In memorie W.P. Zwuup, overleden 9 november2008 2
2008 4 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad 'De Parel', vierde kwartaal 1978 5
2008 4 Zwuup, W.P., & Westerhof, J. Vlinten. Veldnamen, Eigen Volk, 'Veldhutte' en een schoollokaal in Darp 6
2008 4 Zwuup, W.P. Onze huis-aan-huisbladen (2) 7
2008 4 Veenstra, Ds. Th. De pastorie van Havelte, steen voor steen 13
2008 3 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad De Parel', derde kwartaal 1978 2
2008 3 Bruins, P.S. Joodse mannen op het Havelter vliegveld in de Tweede Wereldoorlog 3
2008 3 Zwuup, W.P., & Westerhof, J. Vlinten. Ossenploeg en zondendag 4
2008 3 Torre, Dr. J. M. van der Crisisjaren in de gemeente Havelte voor de Tweede Wereldoorlog 5
2008 3 Westerhof, J. Een 'onnozel' dorp en een onnozele man 20
2008 2 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad 'De Parel', eerste kwartaal 1978 3
2008 2 Ernst, F. van  Havelte en zijn Jodenkampen 4
2008 2 Zwuup, W.P., & Westerhof, J. Vlinten. Den vetsten pot, slachtrijp en allemaal beestjes 8
2008 2 Zijlema, G. Contacten van de Verzetsorganisatie O.D. in de regio 13
2008 2 Haars, R. (vertaling) Amerikaanse krijgsgevangene in Havelte 14
2008 2 Waterbolk, A. (bewerkt door W.P. Zwuup) Allerlei en overal. Vluchtelingen in 1918 naar Havelte en Uffelte 20
2008 1 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad De Parel', eerste kwartaal 1978 3
2008 1 Westerhof, J. Op zoek naar Henderk Oldekamp 4
2008 1 Zwuup, W.P., & Westerhof, J. Vlinten. Schaapherders, langstaarten en verleiding 8
2008 1 Perton, H. Liederenbank geeft Uffelter en Havelter schatten prijs (2) 13
2008 1 Oosting, B., & Oosting-Kip, G. Extra bijlage: Thomasvaer en Pieternel. Jaaroverzicht 2007 1
2007 4 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad 'De Parel', vierde kwartaal 1977 3
2007 4 Perton, H. Liederenbank geeft Uffelter en Havelter schatten prijs 4
2007 4 Zwuup, W.P. Onze huis-aan-huisbladen 11
2007 4 Zwuup, W.P., & Westerhof, J. Vlinten. Vinding, doodgevroren 12
2007 4 Westerhof, J. Sluiswachter en schrijver Lammert Krombrink 17
2007 4 Frans, H. Nakomelingen van Klaas Janss Tingen en Beertien Jans Boldinge 22
2007 3 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad De Parel', derde kwartaal 1977 3
2007 3 Westerhof, C. & E. (vertaling) Luchtgevecht boven Wapserveen - 15 augustus 1944. Vluchtgegevens 4
2007 3 Zwuup, W.P., & Westerhof, J. Vlinten. Laatste woning, Duits zwembad en badhuis 10
2007 3 Zwuup, W.P. Eendenkooien 15
2007 3 Zwuup, W.P. Allerlei en overal. Tiemens, een Uffelter familienaam 22
2007 2 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad 'De Parel', tweede kwartaal 1977 2
2007 2 Zwuup, W.P. Moord te Wapserveen. Een dorp in beroering 3
2007 2 Zwuup, W.P., & Westerhof, J. Vlinten. Luchtballon, schaapherder C.W. Luten 12
2007 2 Brouwer, J., & Graaff, R. de Uffelter Boervaartje. Zoektocht naar het ondergestoven vaartje tussen het Brandeveen en de Boswei, Ooster- en Westerzand 17
2007 2 JEMO Gedicht. Het is weer mei 28
2007 1 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Uit: Huis-aan-huisblad De Parel', eerste kwartaal 1977 3
2007 1 Westerhof, J. Café van Lunzen in Darp. Verdwenen ondernemerschap 4
2007 1 Zwuup, W.P., & Westerhof, J. Vlinten 14
2007 1 Zwuup, W.P. Openbare lagere/basisscholen in Havelte 19
2007 1 Frans, H. Verborgenheden van de kerk van Wapserveen 29
2007 1 Oosting-Kip, G. Extra bijlage: Thomasvaer en Pieternel - Jaaroverzicht 2006 1
2006 4 Zwuup, W.P. 't Parelpraotie. Wandeltocht, vondst akkercomplex, ondergebit 4
2006 4 Meza, J. de  Bijenteelt in Drenthe 5
2006 4 Zwuup, W.P. Het Brandeveen 10
2006 4 Gijssel, E. H. van Havelte in de Tweede Wereldoorlog. Dat wisten wij niet! 19
2006 3 Zwuup, W.P. 't Parelpraotie. Speulkoel, Parel-sport 5
2006 3 Zwuup, W.P. De Clemens-kerk te Havelte en omgeving 6
2006 3 Westerhof, J. Kerklokalen in Darp en Havelterberg 19
2006 3 Zwuup, W.P. Allerlei en overal. De jacht op otters 31
2006 3 JEMO Vakantiemaand (gedicht) 32
2006 2 Zwuup, W.P. 't Parelpraotie. Speulkoele, NIVON-pad, zwemexamen 2
2006 2 Gijssel, E. H. van Havelte in de Tweede Wereldoorlog 3
2006 2 Rinsema, T. Een roerige tijd. De families Rozendal en Lefferts tijdens de Tweede Wereldoorlog 19
2006 2 JEMO Juni (gedicht) 24
2006 2 Zwuup, W.P. Ontginningen - IV, in de voormalige gemeente Havelte 0
2006 1 Zwuup, W.P. 't Parelpraotie. Winterweer, moeilijke taal en heel veel sport 3
2006 1 Westerhof, J. De muntschat van het Uffelter Binnenveld 4
2006 1 - Groepsfoto. De Reisvereniging Darp in 1947 op bezoek bij de KLM op Schiphol 12
2006 1 Zwuup, W.P. Ontginningen - III, in de voormalige gemeente Havelte 18
2006 1 JEMO Ontmoetingscentrum (gedicht) 24
2006 1 Oosting-Kip, G. Extra bijlage: Thomasvaer en Pieternel 1
2005 4 Staarink, T. Reactie op 2
2005 4 Es, J. van (werkgroep Digitale Brink) Historie en digitaal 3
2005 4 Stedema, V. Digitale dorpsgeschiedenis samenstellen 5
2005 4 Zwuup, W.P. 't Parelpraotie. Bewegen, dansavond, tekorten. 6
2005 4 Westerhof, J. Een boek over een bekende beeldhouwer in Busselte 7
2005 4 Zwuup, W.P. Ontginningen - II, in de voormalige gemeente Havelte 9
2005 4 Frans, H. Waar stond de kerk van Wapserveen voor 1803? 17
2005 4 JEMO Winterplannen (gedicht) 20
2005 3 Zwuup, W.P. 't Parelpraotie. Excelsior 50 jaar, heel veel sport 3
2005 3 Zwuup, W.P. Ontginningen, in de voormalige gemeente Havelte 4
2005 3 Zwuup, W.P. De familienaam 'Schenkel' en de Drentsche Hoofdvaart 12
2005 3 Westerhof, J. Valentijnsdag 23
2005 3 JEMO Huneddentocht (gedicht) 24
2005 2 Versfelt, H.J. Nieuwe atlas met kaarten van Noord-Nederland 2
2005 2 Zwuup, W.P. 't Parelpraotie. Eerste kievitei, boottocht, bouw kantine/kleedruimte DVSV en wereldrecord 3
2005 2 Westerhof, J. Oudere woorden en uitdrukkingen (slot) 4
2005 2 Stegeman, T.H. Een 'onnosel' dorp met 'geheime huysen 6
2005 2 Bruins, P.S. Het geheim van het oude heideland 11
2005 2 Zwuup, W.P. Gedeelde zorgen over de Westerbrink te Havelte 17
2005 2 Zwuup, W.P. Over de velden (gedicht) 32
2005 1 Snoeken, J. Dankwoord van de scheidende voorzitter 2
2005 1 Zwuup, W.P. t Parelpraotie. Zwembad, de 50 Parel, tennis, dorpshuis Uffelte 3
2005 1 Wolters, J.  De Nederlandse hervormde gemeente te Havelte in de Tweede Wereldoorlog 5
2005 1 Oosting-Kip, G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 2004) 8
2005 1 Westerhof, J. Oudere woorden en uitdrukkingen (slot) 32
2005 1 Oosterhof , J. Mobilisatie en oorlog - 1940 (slot) 34
2005 1 Wergroep Kadaster Verslag Werkgroep Kadaster 38
2005 1 JEMO In Hesselte (gedicht) 40
2004 4 Zwuup, W.P. Parelpraotie 3
2004 4 Stegeman, T.R. Brandbestrijding 4
2004 4 Zwuup, W.P. Het Zomerhuisje 'Mooi Oavelt' 16
2004 4 Westerhof, J. Noodlottige brand in Uffelte 20
2004 4 Zwuup, W.P. Allerlei en overal, een (hand)watermeulen 26
2004 4 JEMO Sinterklaas (gedicht) 28
2004 3 Zwuup, W.P. Parelpraotie 3
2004 3 Westerhof, J. Een bijzondere arts in Havelte 4
2004 3 Oosterhof, J. De mobilisatie 1939-1940 (vervolg) 6
2004 3 Perton, H. Berend Bymolt en de Havelter hutjes 9
2004 3 Frans, H. Waar stond de kerk van Wapserveen voor 1803? 28
2004 3 Zwuup, W.P. Allerlei en overal, Nijland of Pieper van 'de Pieperij' 36
2004 3 Westerhof, J. Oudere woorden en uitdrukkingen (4) 39
2004 2 Zwuup, W.P. Parelpraotie 2
2004 2 Oosterhof, J. De mobilisatie 1939-1940 4
2004 2 Zwuup, W.P. Een molen, een boterfabriekje en een kerkje aan de Dorpsstraat in Uffelte 7
2004 2 Stegeman, T.R. Havelte en haar gezondheidszorg 21
2004 2 Westerhof, J. Oudere woorden en uitdrukkingen (3) 30
2004 2 JEMO Welkom (gedicht) 32
2004 1 Zwuup, W.P. Erelid 3
2004 1 Zwuup, W.P. Parelpraotie 4
2004 1 Oosting, J. Luchtgevecht boven Wapserveen en Nijensleek 15 augustus 1944 6
2004 1 Westerhof, J. Oudere woorden en uitdrukkingen (2) 12
2004 1 Diseraad, G., & Tuin, H. Ds. Hendrik de Groot en parenteel over De Groot (3) 14
2004 1 Oosting, J. Poststuk uit 1938 bezorgd in Wapserveen 25
2004 1 Zwuup, W.P. Liefde langszij de Landschapsvaart 26
2004 1 Oosting-Kip, G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 2003) 28
2004 1 JEMO Wat ligt er in Dam (gedicht) 52
2003 4 Zwuup, W.P. Parelpraotie 2
2003 4 Diseraad, G., & Tuin, H. Ds. Hendrik de Groot en parenteel over De Groot (2) 4
2003 4 Zwuup, W.P. Mijlpalen, postpalen en hand- en wegwijzers 12
2003 4 Westerhof, J. Oudere woorden en uitdrukkingen 17
2003 4 Stegeman, T.R. Keizer Napoleon en onze familienamen 19
2003 4 Zwuup, W.P. Een KLM-vliegveld voor Zuidwest-Drenthe te Havelte 25
2003 4 JEMO Opgelet (gedicht) 28
2003 3 Zwuup, W.P. Allerlei en overal, hoe een voetbal door Havelte rolde 2
2003 3 Zwuup, W.P. Parelpraotie 3
2003 3 Zwuup, W.P. De hof Overcinge en de erve Douwengoed 4
2003 3 Stegeman, T.R. Deining in de Havelter gemeenteraad 5
2003 3 Stegeman, T.R. Veldwachters 11
2003 3 Diseraad, G., & Tuin, H. Ds. Hendrik de Groot en parenteel over De Groot 19
2003 3 JEMO Lesgeven in vakantietijd (gedicht) 32
2003 2 Zwuup, W.P. Parelpraotie 2
2003 2 Oosting, J. Stookhokken, vrijwilligers gevraagd voor inventarisatie 3
2003 2 Zwuup, W.P. De Drentse Paal 4
2003 2 Oosting, J. Piet Soer en de recordvlucht met de Pelikaan, postvlucht stunt 70 jaar geleden 7
2003 2 Russchen, S. De Schoele (vervolg en met gedicht) 11
2003 2 Zwuup, W.P. Reewegen 18
2003 2 JEMO De raad gaat vissen (gedicht) 28
2003 1 Zwuup, W.P. Parelpraotie 3
2003 1 Zwuup, W.P. De Oude Postweg 5
2003 1 Oosting, J. Watersnoodramp 1953 en de 'naoberhulp' vanuit Havelte en verre omgeving 14
2003 1 Stegeman, T.R. Femmegien Veenhof ter dood veroordeeld 22
2003 1 Zwuup, W.P. Allerlei en overal, in Havelte stond een volmolen -1750 24
2003 1 Oosting-Kip, G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 2002) 26
2003 1 JEMO Oliebollen (gedicht) 36
2002 4 Zwuup, W.P. Parelpraotie 2
2002 4 Zwuup, W.P. Oude wegen door Havelte - de postwegen, de 'Weg langs de vaart' 3
2002 4 Stegeman, T.R. Veel Havelter jongemannen te klein voor soldaat 7
2002 4 Zwuup, W.P. De provinciale grens van Drenthe, tussen Havelte en Steenwijkerwold 13
2002 4 JEMO Fotowedstrijd (gedicht) 24
2002 3 Zwuup, W.P. Parelpraotie 3
2002 3 Zwuup, W.P. Oude wegen door Havelte - de postwegen, Drenthe/stad Groningen, de Veendijk te Havelte 5
2002 3 Rietveld, A.J. Havelterberg (2) 17
2002 3 Zwuup, W.P. Havelte, de oude gemeente (gedicht) 20
2002 2 Zwuup, W.P. Allerlei van overal, reactie op het artikel 'Rond het WC' 2
2002 2 Zwuup, W.P. Parelpraotie 3
2002 2 Rietveld, A.J. Havelterberg 5
2002 2 Bruins, P.S. Rond de groeve in Drenthe, met enige toespitsing 9
2002 2 JEMO De olde den (gedicht) 24
2002 1 Zwuup, W.P. Parelpraotie 2
2002 1 Ouden, A. den Herinneringen aan het barakkenkamp in 1945 te Havelte 3
2002 1 Stegeman, T.R. Kerkespraken 5
2002 1 Zwuup, W.P. Oude wegen door Havelte (de voormalige gemeente Havelte) 11
2002 1 Oosting-Kip, G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 2001) 15
2002 1 Baarlen, J.B. van Ontsnapping met goede afloop in 1945 27
2002 1 JEMO Het Holtingerzand (gedicht) 28
2001 4 Westerhof, J. Zuidwest-Drenthe op een andere manier bekijken 3
2001 4 Zwuup, W.P. Parelpraotie 4
2001 4 Engen, W.R. van, & Engen, R.E. van Kwartierstaat van Jan Lubbinge en Jantje Nijenhuis 5
2001 4 Zwuup, W.P. Allerlei van overal, rond het W.C. 16
2001 4 Stegeman, T.R. Beurtvaarders op de Drentsche Hoofdvaart 19
2001 3 Zwuup, W.P. Oude wegen door Havelte, de weg Steenwijk-Meppel 3
2001 3 Stegeman, T.R. Hoosregens en hagelbuien teisteren het ambtsgebied van schulte Stephanus Jacobus van Royen 6
2001 3 Stegeman, T.R. November 1958, middenstanders spreken 10
2001 3 Zwuup, W.P. Allerlei van overal, de post! 18
2001 3 Lutterop, F.H. De donkere jaren 1940-1945 20
2001 2 Stegeman, T.R. Landschapssoldaten, roode roeden en kerspelsoldaten. Reactie van een lezer 4
2001 2 Frans, H. Mores in Wapserveen in de achttiende eeuw 6
2001 2 Verfelt, J. De Franse kaart van Havelte en omstreken 8
2001 2 Zwuup, W.P. De Uffelter molens 15
2001 1 Harder, L. de Pijlebrug bij Havelte op 10 mei 1940 2
2001 1 Oosting-Kip, G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 2000) 11
2001 1 Stegeman, T.R. Landschapssoldaten, roode roeden en kerspelsoldaten, voorgangers van de dorpsveldwachter 24
2001 1 - Het spiegeltien (gedicht) 27
2001 1 Zwuup, W.P. Een (te) laat bedankje 28
2000 4 Zwuup, W.P. Oude wegen door Havelte, de weg Steenwijk-Ruinen 3
2000 4 Zwuup, W.P. Allerlei en overal, de goederen van Uffo en zijn broers 18
2000 3 Zee, D. van der De kerktoren van Havelte en zijn ouderdom 12
2000 3 Zwuup, W.P. Allerlei en overal, bloedzuigers aan de Trambaanweg 13
2000 3 Zwuup, W.P. Oude wegen door Havelte, de Heerenweg 18
2000 2 Stegeman, T.R. Boeren en Brinken 2
2000 2 Zwuup, W.P. Roelof Houwink Hzn., S. Houwink en de Reu 12
2000 2 Zwuup, W.P. De Leisloten, de grenssloten tussen de voormalige gemeenten Havelte en Ruinerwold 17
2000 1 Stegeman, T.R. Havelte in 1900 2
2000 1 Oosting, J. Oorlogsmonument ter nagedachtenis aan Franse vlieger 12
2000 1 Oosting-Kip, G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 1999) 22
2000 1 Zwuup, W.P. Allerlei en overal, een ongeluk met de postwagen te Uffelte 36
1999 4 Oosting, J. Terugblik op de afgelopen 10 jaren 2
1999 4 Zwuup, W.P. De Wapserveentsestraatweg. Een moeilijke bevalling 6
1999 4 Zwuup, W.P. Rond Roelof Houwink Hzn. Een hoenderpark, zomerhuis en routekaart 15
1999 4 Zwuup, W.P. Allerlei van overal, Het militaire zakboekje van Jan Zeegeren 22
1999 4 - Haovelt (gedicht) 24
1999 3 Zwuup, W.P. Rond Roelof Houwink Hzn. Grondaankopen in Darp 4
1999 3 Huiskes, R. De Piel en de Pijlebrug 14
1999 3 Lankman, A.R. Metrieke messing knopgewichten 16
1999 3 Reyntjes R. Wapserveen (gedicht) 20
1999 2 Zwuup, W.P. Zwemmen in Havelte 2
1999 2 Stegeman, T.R. De Marke van Havelte houdt uitverkoop 13
1999 2 - Loflied op de Pelikaan 22
1999 2 Zwuup, W.P. Allerlei van overal, Duiventillen 26
1999 1 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 10. Drentse veldkeien voor de Westfriese zeedijk 2
1999 1 Zwuup, W.P. De marken en grenzen van de gemeente Havelte 5
1999 1 Oosting-Kip G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 1998) 16
1998 4 Zwuup, W.P. Even iets recht zetten, Reactie op 2
1998 4 Oosting, J. Piet Soer en het weerzien van zijn oude stationschef 4
1998 4 Zwuup, W.P. Oude wegen door Havelte (2) 8
1998 4 Stegeman, T.R. Boeren aan de Lageveldseweg en op de Havelterberg, Bertus Schipper, geboren 1916 14
1998 4 Zwuup, W.P. Allerlei van overal, Wolven verorberen dienstmaagd 24
1998 3 Zwuup, W.P. Op zoek naar Roelof Houwink Hzn. 3
1998 3 Stegeman, T.R. Tollen in Havelte 7
1998 3 Zwuup, W.P. Oude Wegen doorHavelte (1) 16
1998 3 Zwuup, W.P. Vordering van Torenklokken 23
1998 2 Everts, A. Reactie op Koremolen te Wapserveen 2
1998 2 Stegeman, T.R. Havelte in de eerste jaren van haar bestaan als gemeente, deel V - De gezondheidszorg 4
1998 2 Vries, L.J. de Kamp voor gemengd-gehuwde joden bij de Konijnenbergen in Havelte 10
1998 2 Stegeman, T.R. De oud-landbouwer Geert Tiemens uit Uffelte op de praatstoel 13
1998 1 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 9. Nagekomen veldkeiberichten 3
1998 1 Huiskes, R. Molens in Havelte 7
1998 1 Stegeman, T.R. Havelte in de eerste jaren van haar bestaan als gemeente, deel IV - Orde en veiligheid 16
1998 1 Oosting-Kip G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 1997) 21
1997 4 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 8. Een heel bijzondere steen 2
1997 4 Stegeman, T.R. Havelte in de eerste jaren van haar bestaan als gemeente, deel III - Het onderwijs 6
1997 4 Nooy, J.A.C. de De kerel van 't holt (1942-1945) 11
1997 4 Oosting, J. & Edinga, M.J. De gemeentehuizen van Havelte 17
1997 3 Bestuur Contactavonden 1997-1998 2
1997 3 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 7. Een drietal grensstenen 3
1997 3 Stegeman, T.R. Havelte in de eerste jaren van haar bestaan als gemeente, deel II De Landbouw 7
1997 3 Zwuup, W.P. Uit het actieve leven van Roelof Houwink Hzn. 14
1997 3 Zwuup, W.P. Dokter Karel Pelger en 'Berkenrode' te Havelte 20
1997 2 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 6. Kerkespraakstenen 2
1997 2 Stegeman, T.R. Havelte in de eerste jaren van haar bestaan als gemeente, deel I 4
1997 2 Zwuup, W.P. De Zween. Een historisch waterloopje in Uffelte 9
1997 2 Willemse, R.M. De gerestaureerde klokkestoel van Wapserveen 18
1997 1 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 5. De hunebedden 2
1997 1 Groenhuis, dr. G. Een conflict over Havelter Kerkegoed. 1563-1565 7
1997 1 Zwuup, W.P. Waar woonde Roelof Houwink Hzn. In Havelte? Een zoektocht door het kadaster 11
1997 1 Oosting, J. George Hendrik Voerman 1873-1966 15
1997 1 Oosting-Kip G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 1996) 18
1996 4 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 4. Kelenkloppers in Havelte 2
1996 4 Tigelaar, H. Werkgroep Genealogie 8
1996 4 Lijzen, H. Samenvatting van de notulen van de Bond van Staatspensionering afdeling Uffelte (1917- 1971) 10
1996 4 Zwuup, W.P. De Lokvaart - Boervaart, een korte kanttekening 17
1996 4 Reyntjes R. Ballade van de juffer van de Blaankenbarg 18
1996 3 Bestuur Contactavonden 1996-1997 2
1996 3 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 3. Keienkloppers 3
1996 3 Huiskes, R. De Lokvaart Boervaart 5
1996 3 Zwuup, W.P. Anderense moeshappers, Havelter Koestarten, en nog veel meer 15
1996 3 - Voor u gelezen: De Achterklapper 16
1996 2 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 2. Keiendelvers 2
1996 2 Zwuup, W.P. Van oud-leerlinge tot Plattelandsvrouw 5
1996 2 Bruins, P.S. Neringdoenden in Uffelte voor de Tweede Wereldoorlog 14
1996 1 Zwuup, W.P. Keien uit het veld, 1. Inleiding 3
1996 1 Groenhuis, dr. G. Het oude Darp, 1891-1940 5
1996 1 Oosting-Kip G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 1995) 15
1995 4 Bruins, P.S. Naar school in vroeger dagen 2
1995 4 Huiskes, R. Roelof Houwink Hzn., ook in Havelte actief 13
1995 4 Zwuup, W.P. Historische periodieken bah! 16
1995 3 Bestuur Contactavonden 1995-1996 1
1995 3 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 10. De spiker te Uffelte 3
1995 3 Zwuup, W.P. Havelte en de watersnood van 1825 (2) 6
1995 3 Ooyen-Blessinga A.F. van De klokkestoel van Wapserveen 17
1995 3 Wateler, H.M. In memoriam Piet Soer (gedicht) 19
1995 3 Rietschoten J. van Mededeling omtrent stamboomonderzoek 20
1995 2 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 9. De spikers in Drenthe 2
1995 2 Kiers, K. Winkelbestand in Uffelte van 1925-1940 4
1995 2 Harder L. de Turfschipper L. de Harder aan boord van 'Ambulant' 7
1995 2 Zwuup, W.P. Havelte en de watersnood van 1825 (1) 9
1995 2 Linthorst Homan-Staal J.M. De Oude kerk (gedicht) 14
1995 2 Oosting-Kip G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 1994) 15
1995 1 Oosting, J. Herinneringen aan 50 jaar geleden, 13 april 1945 Havelte bevrijd 3
1995 1 Lijzen, H. De meidagen van 1940. Aantekeningen van Albert Lutzen schilder te Uffelte 10
1995 1 Bruins, P.S. De gemeente Havelte en de Tweede Wereldoorlog, 14
1995 1 Zwuup, W.P. Het gemeentebestuur van Havelte in de jaren 1940-1946 29
1994 4 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 8. De beschrijving van een spiker 2
1994 4 Santing, G. Wat was dat voor een huis in Nijentap? 3
1994 4 Stegeman, T.R. De laatste Uffelter snikke 10
1994 3 Bestuur Contactavonden 1994-1995 2
1994 3 Zwuup, W.P. Het gemeentewapen van Havelte 3
1994 3 Vlieger, J. de Namen in de gemeente Havelte, deel 1 11
1994 3 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 7. De Bisschoppelijke inkomsten 16
1994 2 Perton, H. Man verhangt vrouw, of: de functie van een gerucht (1760) 2
1994 2 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 6. Het kapittel van St.Pieter, hoven en horigen 7
1994 2 Zwuup, W.P. Verwikkelingen rond het 'Oude Schut' te Uffelte 9
1994 2 Oosting, J. Waterbolk, Albert (1891 - 1977) 15
1994 1 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 5. Nog meer macht aan de Bisschop in Drenthe 3
1994 1 Oosting, J. Soer, Piet (1903 - 1935) 5
1994 1 Oosting, J. 25-Jarig bestaan 'De Hobbitstee' te Wapserveen 9
1994 1 Huiskes, R. Veendijk 11
1994 1 Oosting-Kip, G. Thomasvaer en Pieternel (jaaroverzicht 1993) 19
1993 4 Bestuur Dorpsfilm Wapserveen op Videoband 1
1993 4 Zwuup, W.P. Tussen Hesselte en Westerbeecksloot 3
1993 4 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 4. Moederkerken, dingspelen, kerspelen 7
1993 4 Zwuup, W.P. Tussen Hesselte en Westerbeecksloot (vervolg) 9
1993 3 Bestuur Uitgifte fotoboekje 'Havelte in oude ansichten, deel 4' 1
1993 3 Bestuur Contactavonden 1993-1994 2
1993 3 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 3. De Bisschop wordt Graaf van Drenthe 12
1993 3 Vlieger, J. de Geologische opbouw van het Havelter landschap (vervolg) 13
1993 2 Jubbega, H.J. De Havelter molen 2
1993 2 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 2. De Kerstening van de Drenten 5
1993 2 Zwuup, W.P. Hesselte 7
1993 2 Huiskes, R. Eursinge/Overcinge 11
1993 1 Perton, H. Relatief een Eldorado, anno 1944 3
1993 1 Vlieger, J. de Geologische opbouw van het Havelter landschap 10
1993 1 Jubbega, H.J. Archeologische werkgroep 13
1993 1 Zwuup, W.P. Utrechtse bisschoppen en een Uffelter spiker - 1. Spijker, Spiker, Onsen Spiker 15
1992 4 Huiskes, R. Havelte 3
1992 4 Bijkerk, F. Geveltekens 5
1992 4 Huiskes, R. Eursinge/Overcinge 11
1992 4 Oosting, J. Drie bekende Havelters beschreven in Drentse biografiën, deel 2 13
1992 4 Koops-ter Wal, A. Opzegversje uit Darp van plm. 1910 15
1992 4 Prikken, R. Oproep ruiling ansichtkaarten 16
1992 3 Bestuur Contactavonden 1992-1993 2
1992 3 Zwuup, W.P. De Reu een weinig bekend veldloopje - 2. De Midden-Reusloot 3
1992 3 Oosting, B.J. Het geheim van het oude heideland, boekbespreking 13
1992 2 Zwuup, W.P. De Reu een weinig bekend veldloopje - 1. De Boven-Reusloot 3
1992 2 Huiskes, R. Leengoederen in Havelte 13
1992 2 Hoog, E.L. Havelte in prehistorie 16
1992 1 Zwuup, W.P. De Reu een weinig bekend veldloopje - 3. De Beneden-Reusloot 3
1992 1 Veen-van Dalen, J. Met Bertus Nijenhuis kijken we terug naar Havelte in vroegere jaren 11
1992 1 Oosting, J. Heidebezems, kent u ze nog? 16
1991 4 Bestuur Gemeentehuizen in Drenthe, boekbespreking 2
1991 4 Oosting, J. 1913 Onafhankelijkheidsfeest in de gemeente Havelte 3
1991 4 Groenhuis, dr. G. Wapserveen 1285 - 1814 8
1991 3 Bestuur Contactavonden 1991-1992 2
1991 3 Jubbega, H.J. Reactie op 'Kijk uit' 3
1991 3 Eelkman Rooda, J. Reactie op 'De Kooi' 4
1991 3 Lutterop, F.H. Zonnedag comité 6
1991 3 Veen-van Dalen, J. Marten Koops vertelt 8
1991 3 Tigelaar, H. Stamreeks Koops 12
1991 3 Zwuup, W.P. Over 'bergen en bergjes' in de gemeente Havelte 14
1991 2 Huiskes, R. Kijk uit 2
1991 2 Oosting, J. Matthijs de Vroome 3
1991 2 Zwuup, W.P. Het 'Finse meertje' = het 'Gat van Berend Boer' 8
1991 2 Huiskes, R. De Kooi 10
1991 2 Kuipers, G. De juffer van de Blankenberg en de witte heide 16
1991 1 Oosting, J. Zoon van predikant Dekker uit Havelte verdrinkt op 2 februari 1784 3
1991 1 Hoog, E.L. Historisch onderzoek, waar beginnen? 8
1991 1 Zwuup, W.P. Het 'Gat van Berend Boer' 9
1991 1 Kuipers, G. Stoklegging 12
1991 1 Zwuup, W.P. Langs oude Uffelter en Havelter paden, op zoek naar het 'Finse meertje' 13
1990 3 Vonk, H. Eikeschillers in Drenthe 2
1990 3 Stegeman, T.R. Remt Broekman vertelt 3
1990 3 Zwuup, W.P. Het 'Eau de Darp' 10
1990 3 Oosting, J. Zwien slachten 14
1990 2 Bestuur Contactavonden 1990-1991 1
1990 2 Oosting, J. Ontstaan en plaats van 'Onsen Spiker' of 'Spijker' 3
1990 2 Zwuup, W.P. Genealogie 7
1990 2 Oosting, J. Boedelscheiding 8
1990 2 Stegeman, T.R. Levensloop Pieter Albert Derks 9
1990 2 Oosting, J. Vrachtschip 'De Zwerver' gevorderd tijdens de bezetting op 10 mei 1940 15
1990 1 Snoeken, J. Voorwoord voorzitter eerste uitgave 1
1990 1 Oosting, J. Chronologisch overzicht Havelte 1940 - 1945 2
1990 1 Veen-van Dalen, J. Terugblik na een halve eeuw 4