Bezoek aan Erfgoedhuis ‘De Spikerhof’ is mogelijk op onderstaande data van 13:30 tot 16:00 uur:
Januari
Februari
zaterdag 04
zaterdag 18
Maart
zaterdag 04
zaterdag 18
April
zaterdag 01
zaterdag 15
zaterdag 29
Mei
zaterdag 13
zaterdag 27
Juni
zaterdag 10
zaterdag 24
Juli
zaterdag 08
Augustus
September
zaterdag 09
zaterdag 23
Oktober
zaterdag 07
zaterdag 21
November
zaterdag 04
zaterdag 18
December
zaterdag 02
zaterdag 16

Privacyverklaring

Inleiding

De Historische Vereniging Havelte neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij op of met onze publieke website verwerken, en met welk doel wij dat doen.

Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan om deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, zie hiervoor de contactpagina op deze website.

Wie zijn wij?

De Historische Vereniging Havelte e.o. houdt zich bezig met het bevorderen van de studie van de kennis over de geschiedenis en de cultuurhistorie van Havelte e.o. en het verbreiden daarvan, in de ruimstezin van het woord. De vereniging verzamelt en bewaart van op Havelte e.o. betrekking hebbende of gevonden oudheidkundige cultuurhistorische voorwerpen en informatie.

Wat zijn persoonsgegevens?

Deze gegevens zeggen iets over een persoon. Bijvoorbeeld: een naam, adres, geboortedatum of woonplaats. Ook foto’s en films kunnen persoonsgegevens bevatten als iemand herkenbaar op beeld staat.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens over iemands:

 1. Ras of etnische afkomst
 2. Politieke opvattingen
 3. Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 4. Lidmaatschap van een vakbond
 5. Gegevens over gezondheid
 6. Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 7. Genetische gegevens
 8. Biometrische gegevens (bijvoorbeeld: vingerafdrukken of irisscans)
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelig. Bij gebruik daarvan gelden daarom extra strenge regels.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Online dienstverlening

Wilt u een document/afbeelding uit de collectie inzien of er een kopie van hebben? Of wilt u online contact met ons opnemen? Dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Account website

Heeft u een account voor het beheren van deze website, dan worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Beeldenbank

Onze beeldenbank is ondergebracht bij het Drents Archief. Op de foto’s in de beeldenbank staan vaak personen afgebeeld. De foto’s hebben een historisch relevante beschrijving. Daarnaast houden we bij veel foto’s bij wie er op de foto staat afgebeeld. In de beeldenbank verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Afbeeldingen
 • Namen
 • Vervaardiger en/of uitgever
 • Adressen behorende bij beeldmateriaal
 • GPS coördinaten behorende bij beeldmateriaal

Persoonsgegevens in onze collecties

Het grootste deel van de collecties zijn openbaar. Stukken waarin algemene persoonsgegevens staan kunt u bekijken. Wanneer er gevoelige persoonsgegevens in stukken staan, worden die niet openbaar gemaakt. Zo beschermen we de privacy van personen die nog in leven zijn.

Een klein deel van de collecties is niet openbaar, u kunt deze stukken niet (online) bekijken. Sommige stukken kunt u alleen bekijken onder strenge regels in onze studiezaal. Vaak zijn stukken niet openbaar vanwege de privacy van personen die in deze stukken staan. Wanneer een stuk niet openbaar is dan wordt dit aangegeven.

Wilt u een niet-openbaar stuk uit een collectie bekijken dat vanwege privacy nog niet openbaar is? Dan moet u ons schriftelijk uitleggen waarom u het stuk wilt bekijken. Verder gelden de regels:

 • Er is (schriftelijke) toestemming nodig van de persoon van wie de bijzondere persoonsgegevens worden gegeven, of:
 • In het archiefstuk staan bijzondere persoonsgegevens van een iemand die dat zelf al eerder openbaar heeft gemaakt, of:
 • Voor de bijzondere persoonsgegevens van een overleden persoon moet u een bewijs van overlijden laten zien, of:
 • Het archiefstuk is nodig als bewijsstuk in bijvoorbeeld een rechtszaak.

Voor welke doelen?

Het doel van de Historische Vereniging Havelte is om de geschiedenis van Havelte e.o. te onderzoeken, te vertellen en te behouden. Zie ook de statuten van de vereniging op deze website. De Historische Vereniging Havelte mag daarom persoonsgegevens vastleggen die nodig zijn om dit doel te bereiken. Hierbij houdt de Historische Vereniging Havelte rekening met het belang van de personen van wie zij de gegevens opslaan. Zie hiervoor het onderdeel 'Uw rechten'.

Maakt u gebruik van een digitaal formulier op onze website dan slaan wij informatie van u op, om contact met u te kunnen opnemen wanneer dat nodig is.

Plichten en verantwoordelijkheden

De Historische Vereniging Havelte moet zich houden aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat:

 • Er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.
 • Wij persoonsgegevens alleen opslaan als dat nodig is voor het doel van de Historische Vereniging Havelte.
 • Wij niet meer persoonsgegevens opslaan dan nodig is.
 • Wij de persoonsgegevens goed beveiligen.

Het geven van informatie aan andere organisaties of personen

Via deze website geven wij informatie aan de bezoekers van deze website. Wij stellen geen gegevens beschikbaar voor commerciële doelen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven. De Historische Vereniging Havelte heeft geen invloed op wat andere organisaties en/of personen met de gegevens doen.

Hoe lang bewaren wij informatie?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Het doel van de Historische Vereniging Havelte is om meer over de geschiedenis van Havelte e.o. te vertellen. Daarom bewaren wij veel gegevens voor langere tijd. Is een persoon overleden? Dan gelden de privacyregels niet meer voor deze persoon. Dit betekent dat informatie over deze persoon openbaar mag worden.

Benaderd u ons via deze website om informatie of materiaal aan te vragen, dan vernietigen wij de persoonsgegevens die u afgeeft na 12 maanden.

Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan, heeft u verschillende rechten:

 • Inzage van gegevens

  U heeft het recht op inzage. Dat betekent dat u mag vragen om een lijst met gegevens die wij van u opslaan. Geef in uw verzoek aan welke gegevens of welk dossier u wilt zien. Wij kunnen u dan sneller helpen.

 • Aanpassen, aanvullen of verwijderen van gegevens

  Zijn de gegevens die wij van u opslaan niet juist? Of vindt u dat wij meer gegevens van u opslaan dan nodig is? Vraag dan om de gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Let op! De Historische Vereniging Havelte is niet altijd verplicht aan uw vraag te voldoen. Wij maken altijd een zorgvuldige keuze.

 • Beeldenbank

  Staat u herkenbaar op een foto of ander beeldmateriaal in onze beeldbank, of bent u onterecht genoemd? Dan hebt u in sommige gevallen het recht om de afbeelding te laten verwijderen, de omschrijving te laten aanpassen of uw naam te laten aanpassen of verwijderen. Dit geldt ook wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens via de beeldenbank te laten zien en deze toestemming wilt intrekken. Stuur ons in dat geval een verzoek via de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

 • Reactie door de Historische Vereniging Havelte

  U kunt ons bereiken via de contactgegevens zoals weergegeven op de contactpagina van deze website. De Historische Vereniging Havelte zal uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat de Historische Vereniging Havelte een dergelijk verzoek heeft ontvangen hierop reageren. We kunnen niet altijd voldoen aan uw verzoek, zeker als het gaat over beeldmateriaal: soms zal het historische of culturele belang zwaarder wegen. Maar als de Historische Vereniging Havelte uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord altijd aangeven waarom uw verzoek wordt afgewezen.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de Historische Vereniging Havelte. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Heeft u klachten over het opslaan van persoonsgegevens door de Historische Vereniging Havelte en komt u er met ons niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.